REGULAMIN POBYTU W VILLI B&B

 1. Villa B&B prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
 2. Klienci obiektu zobowiązani są dokonać rejestracji niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument ze zdjęciem.
 3. Należność  za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. Ewentualnie wcześniej ustalona przedpłata przelewem.
 4. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 5. Rezerwując pokój klient określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiej informacji przyjmuje się,  że pokój został  wynajęty na jedną  dobę. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, klient powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Recepcja nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 6. Śniadanie serwowane w godz. 8-10 na życzenie klienta. Należy przy rejestracji zgłosić chęć wykupienia śniadania. W ofercie posiadamy tylko śniadanie kontynentalne.
 7. Gość Villi B&B nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie wypełnił w całości swojego pobytu za który uiścił opłatę.
 8. Pracownik może odmówić zgody na wizytę osób nie będących klientami Villa B&B. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w nim między godziną 22-6 rano.
 9. Parkowanie pojazdów dozwolone jest przed budynkiem tylko i wyłącznie dla klientów Villi B&B z wyłączeniem 2 bram wjazdowych.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, mienie znajdujące się wewnątrz oraz za pozostawione rzeczy w pokojach.
 11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
 12. W dni powszednie w godz. 22.00 – 6:00 oraz w weekendy przez całą dobę drzwi wejściowe do budynku są zamknięte. Mogą je otworzyć tylko klienci Villa B&B posiadający odpowiedni klucz.
 13. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie kluczy wynosi 80 zł.
 14. Obiekt Villa B&B nie przyjmuje gości ze zwierzętami domowymi.
 15. W momencie przekazania klucza do pokoju stają  się  Państwo jego gospodarzami, toteż  zobowiązani są Państwo do utrzymywania go w czystości i porządku. Na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić tę usługę z personelem.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów oraz sprzętów znajdujących się na terenie Villa B&B.
 17. Obiekt jest objęty całodobowym monitoringiem kamer. Dodatkowo wyposażony jest w czujniki dymu oraz alarm.
 18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, żelazek, przyrządów lub aparatów zasilanych energią  elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to  ładowarek  i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. W obiekcie zabronione jest:
 • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa, hałasowanie na całym terenie obiektu
 • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami Villi B&B) w pokojach bez zgody kierownictwa,
 • zachowania powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 • ingerencja w wyposażenie pokoi i łazienek, np. przestawianie mebli (zwłaszcza łóżek), zmiana konfiguracji urządzeń RTV,
 • wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu
 • nadużywanie alkoholu,
 • używanie ognia otwartego
 • w całym budynku Villa B&B obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy wszystkich pomieszczeń). Za naruszenie niniejszego zakazu grozi kara grzywny w wysokości 300 zł. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku
 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
 • zaniedbanym i brudnym,
 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą  do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 2. Powoływanie się na niezapoznanie się z powyższym regulaminem nie zwalnia z jego stosowania.

Klienci obiektu zobowiązują  się  przestrzegać  postanowień  niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów Villi B&B zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przestrzeganie wyżej wymienionych zasad.
Mamy nadzieję,  że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym obiekcie.